Kácení rizikových stromů - Zdeněk Kaplan
Bezpečnost a pojištění
Firma se v neposlední řadě zavazuje k provedení prací v souladu s technologickými postupy a dodržování zásad ochrany a bezpečnosti práce se zvláštním důrazem na zásady ochrany lesa před znečištěním chemickými a ropnými látkami, k dodržování platných zákonných norem a předpisů v oblasti BOZP v uvedeném okruhu činnosti dle platných ČSN. Disponujeme pojistnou smlouvou na případnou majetkovou škodu do výše 5mil. Kč. Kopii této smlouvy poskytujeme na vyžádání před zahájením zakázky.