Kácení rizikových stromů - Zdeněk Kaplan
Kácení stromů - reference
Reference
Povodí Labe s.p.
- od roku 2001 průběžná likvidace kalamitních následků a kácení jednotlivých rizikových stromů

Technické služby města Pardubic
- likvidace havarijních stromů, průběžné zakázky v oboru nejrůznějšího charakteru, zabezpečování vánočních smrků
Strabag
- těžební zásahy a likvidace stromů před následnými stavbami, hromadná likvidace pařezů
Metrostav
těžební zásahy a likvidace stromů před následnými stavbami, hromadná likvidace pařezů
Skanska
-těžební zásahy a likvidace stromů před následnými stavbami, hromadná likvidace pařezů
Ministerstvo obrany
- kácení a likvidace stromů v uzavřených vojenských prostorech a na arelech podléhajících lustračnímu prověření a utajení
Lesy ČR
- nejrůznější zakázky z oboru lesotechnických prací

Z důvodu ochrany dat neuvádíme konkrétní kontakty na pracovníky organizací pro ověření referencí.
V případě zájmu je možné zakázky doložit.