Kácení rizikových stromů - Zdeněk Kaplan
Kalamitní těžba dřevin
Riziková těžba
Odstraňování kalamitních následků a riziková těžba dřevin po následných přírodních katastrofách, kdy je těžební zásah nevyhnutelný, neprodlený.