Kácení rizikových stromů - Zdeněk Kaplan
Kácení stromů - nabídka služeb
Provádíme:
kácení stromů, ořezávání stromů
kácení rizikových stromů bez použití vysokozdvižné techniky (horolezecká technika)
těžbu dřeva, jeho prodej, nákup + zprostředkovatelskou činnost v oboru
odstraňování kalamitních následků, rizikovou těžbu
odstraňování (odfrézování) pařezů do hloubky 10 cm pod úroveň okolního povrchu
dobývání pařezů i tam, kde nelze použít frézu
přibližování dřeva, svoz + manipulace dřevní hmoty
výkup lesů ve stáří nad 80 let
výkup veškerých stromů „na stojato“
výkup veškeré kulatiny a další dřevní hmoty
dále provádíme autorizovanou projekci zahradní architektury včetně realizace, automatické
závlahové systémy a subdodávky v pracovní činnosti
probírky, prořezávky, výsadbu nových lesních porostů
poskytování drobných služeb v myslivosti
úklid lesních pozemků

Uvedený výčet činností je nestandardní a je plně variabilní na požadavcích zákazníků.
Naše služby nabízíme firmám, státním institucím i občanům. Žádné zakázky neodmítáme.