Kácení rizikových stromů - Zdeněk Kaplan
Frézování pařezů
Odfrézování pařezů
Nejosvěčenější metoda likvidace pařezů, je odfrézování, tato metoda není sice nejlevnější, ale každopádně je nejefektnější. Frézování je odstranení svrchní části pařezu cca 10cm pod uroveň okolního povrchu. Ihned po odfrézování je možné  místo zavézt zeminou, popřípadě vyset trávníkem a po pařezu není ani památky. Jedná se však pouze o kosmetickou úpravu, která neřeší likvidaci kořenového systému. V případě následné výstavby v místě výskytu pařezu tento způsob nestačí a je třeba použít odbagrování (vytržení celého pařezu). Odfrézovaná část pařezu nepodléhá žádné ekologické likvidaci a materiál je rozptýlen v charakteru dřevní štěpky po pracovní ploše.