Kácení rizikových stromů - Zdeněk Kaplan
Kácení rizikových stromů
Rizikové kácení stromů
Rizikové kácení stromů je kácení stromu ve ztížených podmínkách, kde není možné zajistit bezpečnost při kácení stromu od kmene.  Provádí se za pomocí stromolezecké či horolezecké techniky  postupně od koruny směrem dolů. Ve složitějších případech je použito techniky postupného řezání na laně, kdy odřezaný kus stromu je přivázán a při odřezu je spouštěn pomocí kladek k zemi tak, aby neohrozil bezpečí okolí místa dopadu. Touto technikou lze postupně pokácet jakýkoliv strom ve svahových či statických nadnormativech, v jakékoliv nevýhodné poloze vůči nemovitostem, elektrorozvodným a dalším ing. sítím. Rizikové kácení stromů horolezeckou technikou provádíme po celé ČR.