Kácení rizikových stromů - Zdeněk Kaplan
Redukční řezy stromů
Redukční řezy
se používá u stromů ponechaných delší dobu bez běžné údržby, stromů rostoucích v blízkosti budov a elektrického vedení, nebo pro zajištění podjezdné a průchodné výšky. Rozsáhlejší zásahy na stromu je třeba dělat postupně pro zachování jeho zdraví a estetické hodnoty.  Ve většině případů se jedná o redukci výšky či šířky stromu podle charakteru místních podmínek.