Kácení rizikových stromů - Zdeněk Kaplan
Dobývání pařezů
Pokud se pařez nachází v místě, kam nemá mechanizace přístup, provádíme dobývání pařezů za pomoci ručního nářadí (krumpáč, sekera, hupcuk, kalač, klín a pod.). Pařez je po obsekání kořenů následně vytržen pomocí silného lanového zvedáku. V případě, že je pařez dostupný mechanizací, je odbagrován zemním strojem (podkop JCB3CX) v závislosti na vytýčení přilehlých ing. sítí. Tato metoda je pro odstranění pařezu konečná, avšak přichází problém co s vybygrovaným materiálem a jak jej ekologicky zlikvidovat.... Toto pro nás není problém a ekologickou likvidaci vybagrovaných pařezů umíme doložit příslušnou administrativní průvodkou.