Kácení rizikových stromů - Zdeněk Kaplan
Kácení stromů
Není možné strom ošetřit, či z jiného důvodu je potřeba jej pokácet? Provedeme kácení stromu ze země s řízeným nasměrováním padajícího kmene. Tento způsob kácení je nejjednodušší a nejlevnější avšak pouze za předpokladu dostatečného prostoru kolem káceného stromu pro zajištění řádné bezpečnosti.
Kácení stromů se v tomto případě provádí většinou za použití běžných pracovních pomůcek - mechanický klín, lanový zvedák atd., díky nimž je kácení stromu bezpečnější a přesnější. Kácení stromů provádíme po celé České republice a to již do sedmi dnů od uzavření objednávky.